• Александр Асташов
 

Пропаганда на Русском фронте в годы Первой мировой войны


№268. Къмъ българския народъ сънародници!
 


Въ великата мриова война, конто вечъ в чви? Къмъ свой край, звикана от вековния славянски людость, издигна своя богатирски мечъ не зо поробване на братски народи, а за освобождението имъ от многове? ковно иго на нъмцы, маджари и турци.

Проливайки пръз въкове потоци отъ кръви за славянската свобод; Руссия имаша естественното право да разчитва но сътрудничество на балканските народи въ титаническата и борба за животъ или смърть наславянството.

Но уви! България — русската голгота, в недрата накоято почиватв! въчен сон русски безсмертни синове, отдавши своя живот за свободата и от вековно — турско иго, тя нинье вотена отъ изчадия на българския! народъ, е в съюзе съ Турции и немци...

Български синове т? чат голгота!... богъ е свидетель на тая неокаче? ствима по своята гнусность Българска отплата къмъ синовет на освобо) дительте на България...

БЪЛГАРЕ!

Съудния часъ приближава Бог ще въздате помислете! Каква судьба очаква Фердинандовска България, обезличената морално от злодееца немецу и сътрудничетму, — сегаднете и политически вожди, давате ли ей отчет?

Русските войски. За конто българского правителство оповестяващвче с разгромени и неспособни за победа. Вечъ възродиха армениския аж родъ засха цела Аремения. Крайбрежието на Чернотопреко Трапезундъ.

Синовейт на освободительт на Болг нинье победоносно шествуваг! въ земята на вашите съюзницы; цела Буковина и голем дълъ отъ Галиция геромте русси заеха. Само презъ стекши месецъ юни 300 хиляди преници австро-генрманци, 6500 офицери, 350 орудия. 1000 пулемета и безчеп други трофей паднаха въ рецете на победительте русси, на стотычи километра те прогониха немците-итолите на фердинандовска Бълг.

Руссия ще продожава безпиръ на бранни поля своя петь, до пълно цнемутожения на врага. Въ тая титаническа борба на Руссия врекоха се за сътрудничество до край и синовете на Франция, Англия, Италия, Япониц както и синовете на целаредица на по-малки юначни народи, конто сеят! вечъ смърьъ в редовере на Българските съюзници. — немците и турците

Цивилизацията съюзена съ правото, върви стремително къмъ побъдоносенъ край с л дни час приближава за вироглавите и покровжтелите им съвременните немски варвари, — техни съюзници, за измени-ците придъ съвестъта и предателите на своята славянска родина.

БЪЛГАРЕ!

Не виждате ли каква участь ви готватъ злодеца фердинадъ кобургски и съратнидите му...

Нима въ България нема вечъ родолюбци, съзнателни, граждане, конто виждать гибелния край що очаква страната да ся погрижать за по-добра участь на Българския народъ, като за тая цъль съ дела докажатьъ своята обить къмъ народа си?...

БЪЛГАРСКИ РОДОЛЮБЦЫ!

Крайно време е за да разберете и испълтите своя дългъ предъ по-хвалената некога родина. Оповестете на сънародниците си, че злодъйци водять сегашна България въ съюзъ съ сатанински сили...

Накажете злодъйците въ главъ съ Фердинанда! Поведете едино-мишлетиците си против въковния врагъ на Бъгарския народъ!

Да благослови Господь Богъ подобноваше благоначинание...

От Одесского Българско Настоятелство.

Машинопись; 4 июля 1916 г. // РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7433. Л. 3-4; автор воззвания поручик Г.И. Капчев // там же. Л. 2.

<< Назад   Вперёд>>  
Просмотров: 3980
Другие книги
             
Редакция рекомендует
               
 
топ

Пропаганда до 1918 года

short_news_img
short_news_img
short_news_img
short_news_img
топ

От Первой до Второй мировой

short_news_img
short_news_img
short_news_img
short_news_img
топ

Вторая мировая

short_news_img
short_news_img
short_news_img
топ

После Второй Мировой

short_news_img
short_news_img
short_news_img
short_news_img
топ

Современность

short_news_img
short_news_img
short_news_img